wersja do wydruku Jolanta Bryś 25.11.2009 11:45

ZARZĄDZENIE NR 251/09 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta Lublińca Nr 239/09 z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany ...

 ZARZĄDZENIE  NR   251/09

BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

Z  DNIA  12 LISTOPADA  2009  ROKU

zmieniające  zarządzenie Burmistrza Miasta Lublińca Nr 239/09 z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2009 rok.

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie  art.173 ust. 5 i 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, z późn.zm.) z a r z ą d z a,
co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Burmistrza Miasta Lublińca nr 239/09 z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2009r. skreśla się w  § 1 ust. 2.

                                                                                                                                                  

§  2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§  3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 251/09 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta Lublińca Nr 239/09 z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.11.2009 11:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż