I N F O R M A C J A

dotycząca wykonania  budżetu gminy Lubliniec za okres

od początku roku do dnia  30 września 2009 roku

( art.14 pkt 1 ustawy o finansach publicznych)

 

 

Lp

 

Nazwa

Plan roczny

 

Wykonanie

% wykonania

( 5 : 4 )

pierwotny

po zmianach

1

2

3

4

5

6

 

I

 

DOCHODY, w tym:

 

- na zadania własne

 

- na zadania zlecone

 

- realizowane na podstawie
  porozumień z organami
  administracji rządowej

 

- realizowane na podstawie

  porozumień między j.s.t.

 

 

54.417.404,00

 

48.731.675,00

 

5.509.129,00

 

9.000,00

 

 

 

167.600,00

 

65.140.023,93

 

59.414.611,00

 

5.115.596,93

 

9.000,00

 

 

 

600.816,00

 

40.520.287,63

 

36.350.844,74

 

3.897.923,25

 

8.660,00

 

 

 

262.859,64

 

62

 

61

 

76

 

96

 

 

 

44

 

II

 

PRZYCHODY, w tym:

 

-  kredyty i pożyczki

 

- z tytułu innych rozliczeń
   krajowych (wolne środki)

 

 

6.626.360,00

 

6.626.360,00

 

-

 

9.082.351,00

 

6.115.776

 

2.966.575

 

5.388.745,39

 

877.828,55

 

4.510.916,84

 

59

 

14

 

152

 

III

 

RAZEM DOCHODY
 I  PRZYCHODY

 

 

61.043.764,00

 

74.222.374,93

 

45.909.033,02

 

62

 

IV

 

WYDATKI, w tym:

 

- na zadania własne

 

- na zadania zlecone

 

- realizowane na podstawie
  porozumień z organami
  administracji rządowej

 

- realizowane na podstawie

  porozumień między  j.s.t.

 

 

56.943.764,00

 

51.258.035,00

 

5.509.129,00

 

9.000,00

 

 

 

167.600,00

 

 

70.122.374,93

 

64.394.962,00

 

5.115.596,93

 

9.000,00

 

 

 

602.816,00

 

42.244.604,64

 

38.293.737,73

 

3.755.519,14

 

8.576,48

 

 

 

186.771,29

 

60

 

59

 

73

 

95

 

 

 

31

 

V

 

ROZCHODY, w tym:

 

- spłaty rat pożyczek

   i  kredytów

 

- przelewy na rachunki lokat

 

 

4.100.000,00

 

4.100.000,00

 

 

-

 

4.100.000,00

 

4.100.000,00

 

3.105.931,58

 

3.105.931,58

 

 

76

 

76

 

VI

 

 

RAZEM WYDATKI              I ROZCHODY

 

 

61.043.764,00

 

74.222.374,93

 

45.350.536,22

 

61

 

VII

 

 

NADWYŻKA/DEFICYT

 

-  nadwyżka

 

-  deficyt

 

 

-2.526.360,00

 

-

 

-2526.360,00

 

-4.982.351,00

 

-

 

-4.982.351,00

 

 

-1.724.317,01

 

-

 

-1.724.317,01

 

 

 

 

-

 

-

 

-

 

Lubliniec, dnia 28.10.2009r.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja dot. wykonania budżetu gminy Lubliniec za okres od 01.01.2009r. do 30.09.2009r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Ewa Kaczmarczyk
Data publikacji:30.10.2009 22:50
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Ewa Kaczmarczyk
Data aktualizacji:30.10.2009 22:50