Uchwała Nr 520/ XLV /09

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 27 października 2009 r.
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawaNa podstawie art. 101 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ze. zm. ) oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z ze. zm.) Rada Miejska w Lublińcu uchwala:§ 1Przedłużyć do dnia 30 listopada 2009 r. termin rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, złożonego przez Mariana Rust reprezentowanego przez pełnomocnika radcę prawnego Annę Świercz w wyniku podjęcia przez Radę Miejską uchwały Nr 508/ LVI / 06 z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca.§ 2Przyczyną przedłużenia terminu rozpatrzenia wezwania, o którym mowa

w § 1, jest skomplikowany i zawiły charakter sprawy z uwagi na zmiany stanu prawnego w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz orzecznictwo w tym zakresie.§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr 520/XLV/09 Raday Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2009 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:29.10.2009 13:42
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:11.01.2011 11:55