UCHWAŁA Nr 518/XLV/09

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

z dnia 27 października 2009 r.

w sprawie

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych

w Lublińcu w sąsiedztwie ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a", ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.14 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:


§ 1

Wyrazić zgodę na zamianę nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu w sąsiedztwie ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego stanowiącej własność Miasta Lublińca w skład której wchodzą działki:


 1. nr 2847/260 o pow. 0,0133 ha z km 2 obręb Lubliniec,

zapisana w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu pod nr CZ1L/00036190/0

 1. nr 3002/260 o pow. 0,0022 ha z km 2 obręb Lubliniec,

zapisana w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu pod nr CZ1L/00042514/3

 1. nr 3003/260 o pow. 0,0022 ha z km 2 obręb Lubliniec,

zapisana w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu pod nr CZ1L/00042530/1

 1. nr 3004/260 o pow. 0,0022 ha z km 2 obręb Lubliniec,

zapisana w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu pod nr CZ1L/00042569/3

 1. nr 3005/260 o pow. 0,0022 ha z km 2 obręb Lubliniec,

zapisana w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu pod nr CZ1L/00042540/4

 1. nr 3006/260 o pow. 0,0022 ha z km 2 obręb Lubliniec,

zapisana w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu pod nr CZ1L/00042529/1

 1. nr 3007/260 o pow. 0,0022 ha z km 2 obręb Lubliniec,

zapisana w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu pod nr CZ1L/00042722/4

 1. nr 3422/265 o pow. 0,0174 ha z km 2 obręb Lubliniec

zapisana w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu pod nr 32 506

 1. nr 3432/260 o pow. 0,1510 ha z km 2 obręb Lubliniec

 2. nr 3434/260 o pow. 0,3683 ha z km 2 obręb Lubliniec

zapisane w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu pod nr CZ1L/00036190/0

łączna powierzchnia wyżej wyszczególnionych nieruchomości wynosi 0,5630 ha


n a nieruchomość gruntową, położoną w Lublińcu w sąsiedztwie ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego zapisaną w ewidencji gruntów jako działka:


1. nr 3430/260 o pow. 0,6014 ha z km 2 obręb Lubliniec


opisaną w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu pod nr 38 157 jako własność Domu Zakonnego Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Lublińcu.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr 518/XLV/09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu w sąsiedztwie ulicy Marszałka(...)
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:29.10.2009 13:38
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:11.01.2011 11:54