UCHWAŁA NR 514/XLV/2009

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

z dnia 27 października 2009 r.w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta LublińcaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala, co następuje:§ 1

Nieruchomości położonej na terenie miasta Lublińca pomiędzy ul. Św. Anny a ul. Pasieczną, stanowiącą rondo, którego usytuowanie oznaczono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały nadaje się nazwę: „rondo im. księdza Jerzego Popiełuszki”.§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

ZMIANA UCHWAŁY: 701/LII/2010 Z DNIA 26.04.2010

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 514/XLV/2009 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 27 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Lublińca
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:29.10.2009 13:32
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:11.01.2011 11:52