UCHWAŁA NR 507/XLV/2009

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

z dnia 27 października 2009 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 285/XXVIII/08 z dnia 30 lipca 2008r.

dot. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubliniec.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a", ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:§ 1


  • paragraf 1 pkt 6 uchwały Nr 285/XXVIII/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 lipca 2008r. otrzymuje brzmienie:


Nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. Drozdów :-działka nr 3678/87 o powierzchni 0,0622 ha z km 5 obręb Droniowiczki, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego pod nr CZ1L/00037990/5 w Lublińcu jako własność Gminy Lubliniec.

- działka nr 3679/87 o powierzchni 0,0550 ha z km 5 obręb Droniowiczki, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego pod nr CZ1L/00037990/5 w Lublińcu jako własność Gminy Lubliniec.

Działki nieuzbrojone, położone przy odnodze ulicy Drozdów w bezpośredniej atrakcyjnej dla mieszkalnictwa jednorodzinnego części miasta, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd i dostęp wąską drogą o nawierzchni nieutwardzonej. Uzbrojenie pełne w ulicy Drozdów. PLAN: symbol 368 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.


§ 2

Pozostałe postanowienia nie ulegają zmianie.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 507/XLV/2009 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 285/XXVIII/08 z dnia 30 lipca 2008 r.dot. wyrażenia zgody na sprzedaż (...)
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:29.10.2009 13:21
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:11.01.2011 11:49