wersja do wydruku Jolanta Bryś 26.10.2009 10:52

ZARZĄDZENIE NR 222/09 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2009r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009 rok.OKU

ZARZĄDZENIE  NR   222/09

BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

Z  DNIA  12 PAŹDZIERNIKA  2009  ROKU

w sprawie:  zmiany  budżetu  miasta na 2009 rok.

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie  art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, z późn.zm.) z a r z ą d z a,
co następuje:

§ 1

W celu prawidłowego przebiegu realizacji budżetu miasta na 2009r.dokonać zmian tego budżetu  zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

                                                                                                                                                       

§  2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2009r. wynosi:

-  po stronie dochodów        65.140.023,93 zł

-  po stronie  wydatków        70.122.374.93 zł

-  deficyt budżetu                   4.982.351,00 zł

§  3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§  4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 222/09 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2009r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009 rok.OKU
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.10.2009 10:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż