ZARZĄDZENIE  NR 181/2009

BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

Z  DNIA  26  SIERPNIA  2008  ROKU

w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie
                                     obrachunkowej informacji z wykonania budżetu miasta za
                                     I półrocze 2009roku.

            Burmistrz Miasta Lublińca na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) postanawia, co następuje:

§ 1

Informację z wykonania  budżetu miasta za I półrocze 2009. stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić Radzie Miejskiej w Lublińcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 181/2009 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 SIERPNIA 2009 ROKU w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji z wykonania ...
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:16.09.2009 13:55
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Ewa Kaczmarczyk
Data aktualizacji:08.12.2010 21:55