wersja do wydruku Jolanta Bryś 28.08.2009 14:11

ZARZĄDZENIE NR 177/09 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 SIERPNIA 2009 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009 rok.

ZARZĄDZENIE  NR   177/09

BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

Z  DNIA  24  SIERPNIA  2009  ROKU

w sprawie:  zmiany  budżetu  miasta na 2009 rok.

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie  art.173 ust. 5 i 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, z późn.zm.) z a r z ą d z a,
co następuje:

§ 1

Dokonać zmian budżetu miasta na 2009r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia:

1.       realizowanych w ramach  zadań  własnych  z tytułu :

-      przeznaczenia z rezerwy ogólnej kwoty  48.609,00 zł (rozdz. 75818) na wydatki bieżące , w tym :

·         kwoty 10.000,00 zł dla Miejskiego Przedszkola Nr 7 (rozdz.80104) na zakup usług remontowych,

·         kwoty 28.609,00 zł w związku z zamiarem zawarcia w dniu 25 sierpnia 2009r. przed Sądem Rejonowym w Lublińcu I Wydziałem Cywilnym ugody z Ewą i Jackiem Fokczyńskimi w związku z otrzymanym przez Gminę Lubliniec spadkiem  (rozdz.70095),

·         kwoty 10.000,00 zł na zakup usług remontowych Urzędu Miejskiego (rozdz.75023),

-      zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/159/7/4/09 z dnia 27 lipca 2009r. środków dotacji celowej o kwotę  15.679,00 zł (rozdz.85415) z przeznaczeniem  na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku – „Wyprawka szkolna”,

2.       w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie:

                                                                                                                                                       

§  2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2009r. wynosi:

-  po stronie dochodów        65.552.404,93 zł

-  po stronie  wydatków        70.534.755.93 zł

-  deficyt budżetu                   4.982.351,00 zł

§  3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§  4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 177/09 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 SIERPNIA 2009 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.08.2009 14:11