wersja do wydruku Jolanta Bryś 28.08.2009 13:15

ZARZĄDZENIE NR 173/09 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 19 SIERPNIA 2009 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009 rok.

ZARZĄDZENIE  NR   173/09

BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

Z  DNIA  19  SIERPNIA  2009  ROKU

w sprawie:  zmiany  budżetu  miasta na 2009 rok.

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie  art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, z późn.zm.) z a r z ą d z a,
co następuje:

§ 1

Dokonać zmian budżetu miasta na 2009r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia:

1.       realizowanych w ramach  zadań  własnych  z tytułu :

-      zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/297/1/09 z dnia 11 sierpnia 2009r. z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2009r.. środków dotacji celowej o kwotę  21.352,00 zł (rozdz.85213) z przeznaczeniem  na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej,

-      zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/297/1/09 z dnia 11 sierpnia 2009r. z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2009r.. środków dotacji celowej o kwotę  145.099,00 zł (rozdz.85214) z przeznaczeniem  na wypłatę zasiłków stałych określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej,

-     

2.       realizowanych w ramach  zadań  zleconych  z tytułu:

-      zmniejszenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr Śląskiego Nr FB/I/3011/297/1/09 z dnia
11 sierpnia 2009r. z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2009r.. środków dotacji celowej o kwotę  21.352,00 zł (rozdz.85213) dotyczących wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne w związku ze zmianą przepisów,

-      zmniejszenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr Śląskiego Nr FB/I/3011/297/1/09 z dnia
11 sierpnia 2009r. z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2009r.. środków dotacji celowej o kwotę  145.099,00 zł (rozdz.85214) dotyczących wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne w związku ze zmianą przepisów,

3.       w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie :

                                                                                                                                                       

§  2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2009r. wynosi:

-  po stronie dochodów        65.536.725,93 zł

-  po stronie  wydatków        70.519.076,93 zł

-  deficyt budżetu                   4.982.351,00 zł

§  3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§  4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 173/09 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 19 SIERPNIA 2009 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.08.2009 13:15