wersja do wydruku Jolanta Bryś 14.07.2009 11:34

ZARZĄDZENIE NR 147/09 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok.

                                            ZARZĄDZENIE  NR  147/09

                                     BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

                                     Z  DNIA  30 CZERWCA  2009  ROKU

w sprawie:  zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok.

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz   art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104
z późn.zm.)
z a r z ą d z a,  co następuje:                               

                                                                                                                                                                                                               

§  1

W związku z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 146/09 z dnia 30.06.2009r. w sprawie zmiany budżetu miasta Lublińca oraz w celu prawidłowego przebiegu realizacji budżetu miasta w 2009r. dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009r.w wydatkach budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2009r. wynosi:

-  po stronie dochodów            65.320.044,93 zł

-  po stronie  wydatków                        70.302.395,93 zł

-  deficyt budżetu                      4.982.351,00 zł

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 147/09 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.07.2009 11:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż