wersja do wydruku Jolanta Bryś 14.07.2009 11:30

ZARZĄDZENIE NR 146/09 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009 rok.

ZARZĄDZENIE  NR   146/09

BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

Z  DNIA  30  CZERWCA  2009  ROKU

w sprawie:  zmiany  budżetu  miasta na 2009 rok.

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie  art.173 ust. 5 i 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, z późn.zm.) z a r z ą d z a,
co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w  wydatkach  budżetu miasta na 2009r. realizowanych w ramach  zadań  własnych
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia z tytułu :

1.       przeznaczenia kwoty 1.000,00 zł z rezerwy ogólnej na wydatki związane z usunięciem skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie miasta Lublińca w dniu 23.06.2009r.(rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe),

2.       w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie:

                                                                                                                                                       

§  2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2009r. wynosi:

-  po stronie dochodów        65.320.044,93 zł

-  po stronie  wydatków        70.302.395,93 zł

-  deficyt budżetu                   4.982.351,00 zł

§  3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§  4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 146/09 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.07.2009 11:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż