wersja do wydruku Jolanta Bryś 22.06.2009 10:40

ZARZĄDZENIE NR 123/09 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 02 CZERWCA 2009 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009 rok.

ZARZĄDZENIE  NR   123/09

BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

Z  DNIA  02  CZERWCA  2009  ROKU

w sprawie:  zmiany  budżetu  miasta na 2009 rok.

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie  art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, z późn.zm.)
z a r z ą d z a,
co następuje:

§ 1

Dokonać zmian budżetu miasta na 2009r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia :

1.           w ramach zadań zleconych z tytułu zwiększenia  pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie Nr DCZ.3101/23/09 z dnia 29 maja 2009r. środków dotacji celowej w kwocie  15.075,00 zł (rozdz.75113) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r,

2.       w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu.

                                                                                                                                                       

§  2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2009r. wynosi:

-  po stronie dochodów        65.060.044,93 zł

-  po stronie  wydatków        69.842.395,93 zł

-  deficyt budżetu                   4.782.351,00 zł

§  3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§  4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 123/09 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 02 CZERWCA 2009 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.06.2009 10:40