ZARZĄDZENIE  NR   116/09

BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

Z  DNIA  22  MAJA  2009  ROKU

w sprawie:  zmiany  budżetu  miasta na 2009 rok.

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie  art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, z późn.zm.)
z a r z ą d z a,
co następuje:

§ 1

W celu prawidłowego przebiegu realizacji budżetu miasta w 2009 r. dokonać zmian w wydatkach realizowanych w ramach zadań własnych zgodnie z Załącznikiem Nr 1  do zarządzenia.

§  2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2009r. wynosi:

-  po stronie dochodów        54.550.645,00 zł

-  po stronie  wydatków        59.843.580,00 zł

-  deficyt budżetu                   5.292.935,00 zł

§  3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§  4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 116/09 ZARZĄDZENIE NR 116/09 ZARZĄDZENIE NR 116/09 w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:28.05.2009 13:29
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Ewa Kaczmarczyk
Data aktualizacji:04.05.2010 23:38