ZARZĄDZENIE  NR  106/09

                                      BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

                                         Z  DNIA  12 MAJA  2009  ROKU

w sprawie:  zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok.

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz   art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104
z późn.zm.)
z a r z ą d z a,  co następuje:

§  1

W związku z Zarządzeniem Nr  105/09 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12.05.2009r. w sprawie zmiany budżetu miasta Lublińca oraz w celu prawidłowego przebiegu realizacji budżetu miasta w 2009r. dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009r. w wydatkach budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2009r. wynosi:

-  po stronie dochodów            54.550.645,00 zł

-  po stronie  wydatków                        59.843.580,00 zł

-  deficyt budżetu                      5.292.935,00 zł

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 106/09 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 12 MAJA 2009 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:27.05.2009 12:40
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Ewa Kaczmarczyk
Data aktualizacji:04.05.2010 23:40