I N F O R M A C J A

dotycząca wykonania  budżetu gminy Lubliniec za okres

od początku roku do dnia  30 marca 2009 roku

( art.14 pkt 1 ustawy o finansach publicznych)

Lp

Nazwa

Plan roczny

Wykonanie

% wykonania

( 5 : 4 )

pierwotny

po zmianach

1

2

3

4

5

6

I

DOCHODY, w tym:

- na zadania własne

- na zadania zlecone

- realizowane na podstawie
  porozumień z organami
 
administracji rządowej

- realizowane na podstawie

  porozumień między j.s.t.

 

54.417.404,00

48.731.675,00

5.509.129,00

9.000,00

167.600,00

54.461.508,00

48.677.079,00

5.509.129,00

9.000,00

266.300,00

14.261.809,60

12.865.725,60

1.303.206,00

-

92.878,00

26

26

24

-

35

II

PRZYCHODY, w tym:

-  kredyty i pożyczki

- z tytułu innych rozliczeń
  
krajowych (wolne środki)

6.626.360,00

6.626.360,00

-

9.282.935,00

6.626.360,00

2.656.575,00

5.424.313,52

913.396,68

4.510.916,84

10

14

170

III

RAZEM DOCHODY
 I 
PRZYCHODY

61.043.764,00

63.744.443,00

19.686.123,12

31

IV

WYDATKI, w tym:

- na zadania własne

- na zadania zlecone

- realizowane na podstawie
  porozumień z organami
 
administracji rządowej

- realizowane na podstawie

  porozumień między  j.s.t.

 

56.943.764,00

51.258.035,00

5.509.129,00

9.000,00

167.600,00

59.644.443,00

53.860.014,00

5.509.129,00

9.000,00

266.300,00

11.897.906,05

10.674.357,66

1.216.661,20

-

6.887,19

20

20

22

-

3

V

ROZCHODY, w tym:

- spłaty rat pożyczek

   i  kredytów

- przelewy na rachunki lokat

4.100.000,00

4.000.000,00

-

4.100.000,00

4.000.000,00

-

1.091.430,00

1.091.430,00

-

27

17

VI

RAZEM WYDATKI              I ROZCHODY

61.043.764,00

63.744.443,00

12.989.336,05

20

VII

NADWYŻKA/DEFICYT

-  nadwyżka

-  deficyt

-2.526.360,00

-

-2526.360,00

-5.182.935,00

-

-5.182.935,00

2.363.903,55

-

2.363.903,55

-

-

-

Lubliniec, dnia 28.04.2009r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja dotycząca wykonania budżetu gminy Lubliniec za okres od początku roku do 31 marca 2009r
Podmiot udostępniający informację:wydział Finansowy UM
Informację opublikował:Ilona Urbańczyk
Data publikacji:29.04.2009 14:14
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Ilona Urbańczyk
Data aktualizacji:29.04.2009 14:14