Protokół Nr 26/09

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności

 z dnia 27 stycznia 2009r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Zatwierdzenie prawomocności obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.      Zaopiniowanie projektów uchwał.

5.      Przyjęcie sprawozdania  z działalności komisji za 2008 r.

6.      Przyjęcie planu pracy na 2009r.

7.      Sprawy bieżące.

Ad 1. Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Radny Jan Springwald. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne. Obecnych na posiedzeniu 3 radnych.

Ad 2. Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie. Oddano 3 głosy "za".

Ad 3. Protokół z poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony jednogłośnie. Oddano 3 głosy "za".

Ad 4.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że na dzisiejszym posiedzeniu mamy zaopiniować uchwałę dot. przebiegu drogi gminnej. Następnie przywitał pracownika UM A. Pokrzywca i poprosił o omówienie tematu.

A. Pokrzywiec: stwierdził, że projekt  uchwały ma charakter porządkujący drogi gminne.

Przewodniczący Komisji: zapytał, czy zebrani mają pytania. Pytań nie było, w związku z czym przystąpiono do głosowania.

Głosowało 3 radnych. Oddano 3 głosy "za".

Ad 5.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że na dzisiejszym posiedzeniu mamy przyjąć sprawozdania z działalności komisji za 2008r. Odczytał zebranym przygotowane wcześniej sprawozdanie z działalność komisji za 2008 rok.

  

Przewodniczący Komisji: zapytał, czy zebrani mają pytania. Pytań nie było, w związku z czym przystąpiono do głosowania.

Głosowało 3 radnych. Oddano 3 głosy "za".

Ad. 6

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że na dzisiejszym posiedzeniu mamy przyjąć plan pracy komisji za 2009r. Odczytał zebranym przygotowany wcześniej program pracy komisji za 2009 rok.

  

Przewodniczący Komisji: zapytał, czy zebrani mają pytania. Pytań nie było, w związku z czym przystąpiono do głosowania.

Głosowało 3 radnych. Oddano 3 głosy "za".

  

 

Ad. 7

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że w ramach spraw bieżących omówione zostanie sprawa dróg w mieście Lublińcu.

Radny Zygmunt Anczok: podniósł, sprawę współpracy z Urzędem. Stwierdził, że jeżeli komisja wnosi uwagi lub wnioski to z myślą że Urząd je wykona. Potrzebna jest współpraca z Urzędem. Ponadto podniósł sprawę ronda koło marketu Albert, gdzie doszło do uszkodzenia kostki. Uszkodzenie to związane jest z wypadaniem kostki na rondzie co zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

A. Pokrzywiec: stwierdził, że rondo koło Alberta to droga krajowa. Miasta nie może dokonywać prac na drogach krajowych lub innych. Postara się w tej sprawie wnioskować do zarządcy drogi.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że faktycznie luźna kostka może zagrażać życiu i zdrowiu uczestników ruchu. Może dojść do tragedii.

Radny Zygmunt Anczok: podniósł sprawę dopuszczenia nadmiernego tonażu  na ul. Witosa.   Obecnie dopuszczony tonaż na tej drodze to 5 ton, a było 2,5 tony.  Ta droga nie wytrzyma takiego tonażu. To jest droga dojazdowa do pół a nie przelotówka. Samochody ciężarowa, które obecnie tam jeżdżą w bardzo krótkim czasie zdewastują drogę.

A. Pokrzywiec: stwierdził, że cała sytuacja spowodowana jest wynikiem budowy obwodnicy i koniecznością wyznaczenia objazdów. Zgodnie z tym co mówił Burmistrz wszelkie uszkodzenia dróg związane z budową obwodnicy będą egzekwowane od firmy która buduje obwodnicę celem ich naprawy.

Kwestia zmniejszenia tonażu zostanie rozważona.

Radny Zygmunt Anczok: podniósł, że na ul. 3 Maja jest uszkodzony znak "żółty trójkąt". Ponadto podniósł, że niektóre drogi  na  terenie miasta nie mają pościnanych poboczy, taka sytuacja może zagrażać bezpieczeństwu . To powinno być egzekwowane od wykonawcy drogi.

Przewodniczący Komisji: podniósł, sprawę ułożenia chodnika na na przejściu   w rejonie SP 3 należy ułożyć chodnik.

Radny Jerzy Orszulak:   podniósł sprawę garbów na jezdni ul. Strzeleckiej, które zagrażają  bezpieczeństwu ruchu.

A. Pokrzywiec: stwierdził, że uwagi komisji zapisał i postara się je wyegzekwować.

 

Przewodniczący Komisji: podniósł, sprawę pisma pana Tomy. Pismo jest wielowątkowe i dotyczy działania Urzędu. Stwierdził że zasadnym będzie aby sprawę rozpoznał radca prawny.       

  

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:                                                           Przewodniczący Komisji

T. Kucharski                                                                                  Jan Springwald

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Potokół nr 26/09 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności z dnia 27.01.2009 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:24.02.2009 08:08
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:24