Lubliniec, 2009-02-09

O G Ł O S Z E N I E

Likwidator Związku Gmin „Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty” w likwidacji z siedzibą w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 informuje, że uchwałą Nr 7/III/2008 Zgromadzenia Związku z 2 października 2008 r. postanowiono o rozwiązaniu i likwidacji Związku.

Wzywa się wierzycieli Związku do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem siedziby Związku ul. Paderewskiego 5 42-700 Lubliniec w ciągu miesiąca od daty niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej zrzeszonych w Związku gmin:

Boronów

Ciasna

Dobrodzień

Herby

Kalety

Kochanowice

Konopiska

Koszęcin

Krupski Młyn                           

Lubliniec

Miasteczko Śląskie

Pawonków                                         

Tworóg

Woźniki

Zębowice        

                                                                               Likwidator Związku

                                                                            mgr inż. Ireneusz Czech

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o rozwiązaniu i likwidacji Związku Gmin "Porozumienie Gospodarczo - Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty"
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacji
Informację opublikował:Mariusz Koziński
Data publikacji:12.02.2009 12:59
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Mariusz Koziński
Data aktualizacji:12.02.2009 13:00