Protokół Nr 15/08

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności

odbytego w dniu 19 marca 2008r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Informacja nt. przebiegu akcji zima w mieście Lublińcu.
  5. Informacja nt. funkcjonowania przytuliska dla bezdomnych zwierząt w mieście Lublińcu.
  6. Sprawy bieżące.

Ad.  1.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji radny Jan Springwald. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne.

 

Ad.  2.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad. Głosowało 3 radnych.

Ad  3.

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 3 radnych.

Ad 4.

Przewodniczący Komisji, na dzisiejszym posiedzeniu komisji będziemy omawiali przebieg akcji zima w mieście Lublińcu, w związku z czym proszę o zabranie głosu pana Adama Pokrzywca kompetentnego pracownika UM.

Adam Pokrzywiec, jak państwo wiecie umowa na odśnieżanie naszego miasta w tym roku się kończy. Firma Larix, która w ramach tej umowy odśnieżała miasta miała rozliczenie ryczałtowe.

Przewodniczący Komisji, firma Larix zrobiła dobry interes przy założeniu rozliczenia ryczałtowego. Są różne zimy , a ryczałt powoduje to że gmina musi płacić bez względu na wykonaną pracę.

Adam Pokrzywiec, można by przyjąć takie twierdzenie, ale Larix w okresie 3 lat miał różne zimy.

Przewodniczący Komisji, ile wynosił ryczał?

Adam Pokrzywiec,  około 320 tysięcy złotych na rok, co w sumie daje kwotę około 1 miliona złotych na okres trzech lat.    

Przewodniczący Komisji, czy nasze miasta ma dyżury w ciągu akcji zima?

Adam Pokrzywiec, nie mamy dyżurów 24 godzinnych, gdyż jest to trudne do wykonania dla pracowników urzędu w ramach stosunku prac.  

Przewodniczący Komisji, jak  wygląda akcja zima w innych sąsiednich gminach?

Adam Pokrzywiec, co do rozliczania są przyjęte rozliczenia ryczałtowe lub kosztorysowe w zależności od potrzeb. Można też objąć gminę różnymi strefami odśnieżania tak jak to jest w Woźnikach, gdzie są 3 strefy intensywności odśnieżania.

Radny Jerzy Orszulak, z tego wynika, że trzeba dobrze opisać przedmiot zamówienia w ramach SIWZ oraz skonstruować dobrą umowę. Burmistrz na jednej sesji mówił, że zastanowi się nad podziałem miasta na dwie strefy, każdą ze stref obsługiwała by inna firma po wygranym przetargu. To jest dobry pomysł.

Adam Pokrzywiec,  nie wiem jak będzie to wyglądało w praktyce, ale trzeba będzie wtedy przyjąć, że będziemy musieli koordynować działania dwóch firm oraz wyznaczać pod tym względem dyżury pracowników, tym bardziej że obsada kadrowa wydziału nie jest w stanie obsłużyć dyżurów 24 godzinnych.

Radny Zygmunt Anczok, a co z ZGKLiC? Przecież mogliby prowadzić akcję zima.

Adam Pokrzywiec,  takie próby były już podejmowane aby ZGKLiC prowadziła akcję zima, ale się nie powiodły.

Radny Zygmunt Anczok, przecież może być zawarta umowa zlecenie na dyżury 24 godzinna w ramach akcji zima.

Adam Pokrzywiec, jest to trudne do wykonania przy przyjęciu że będzie to osoba z zewnątrz. To musiałby być pracownik.

Radny Jerzy Orszulak, można w tej materii zastanowić się nad systemem GPS, który by monitorował pracę firmy odśnieżającej.

Adam Pokrzywiec, to wszystko są duże koszty, a my mamy ograniczone środki finansowe na to zadanie .

Radny Zygmunt Anczok, przecież spółka ASA może odśnieżać nasza miasto.

Adam Pokrzywiec, w tej materii obligatoryjny jest przetarg, w którym ASA musi startować i go wygrać aby odśnieżać miasto.

Radny Zygmunt Anczok, z tego wynika że miasto musi dobrze zbadać potrzeby oraz określić  warunki, w szczególności co to techniki odśnieżania w ramach procedury przetargowej.

Adam Pokrzywiec, będziemy ogłaszali przetarg na akcję zima w ramach którego szczegółowo warunki i potrzeby miasta będą określone.

Przewodniczący Komisji, w mieście są różne kategorie ulic, czy nie można ich objąć jednym przetargiem?

Adam Pokrzywiec, jest to nie wykonalne. Na terenie miasta mamy 4 zarządców i zarazem 4 budżety, każdy jest zobligowany do ogłoszenia przetargu na akcję zima.

Przewodniczący Komisji, małe miasto i takie problemy.

Adam Pokrzywiec, problemy wynikają z układu dróg w mieście, można w przyszłości się zastanowić nad zmianami w układzie. A tak na marginesie miasta od paru lat wydaje podobne środki na akację zima, a ceny i koszty znacznie poszły do góry. Ogłosimy przetarg i zobaczymy czy środki którymi dysponujemy wystarczą nam na akcję zima w mieście. Może się okazać, że żadna firma nie będzie chciał świadczyć odśnieżania za pieniądze które oferujemy.

Radny Zygmunt Anczok, jeżeli mamy wydawać takie duże pieniądze to musimy mieć nad tym stałą kontrolę.

Adam Pokrzywiec, dlatego można się zastanowić nad stałym monitoringiem np. przez GPS, ale czy nam na to wystarczy pieniędzy?

Radny Jerzy Orszulak, czy do SIWZ daje się szczegółowy wykaz ulic miasta oraz kategorie odśnieżania.    

Adam Pokrzywiec, tak SIWZ jest dołączany taki wykaz ulic.

Radny Jerzy Orszulak, składa wniosek aby Komisja otrzymała taki szczegółowy wykaz ulic oraz kategorie ich odśnieżania w ramach procedury przetargowej na akcję zima w 2008r. oraz przedstawienie Komisji projektu SIWZ na etapie  tej procedury. Komisja przyjęła wniosek jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji, w związku z wnioskiem proponuję aby Komisja  na swoich majowych obradach zajęła się ponownie akcją zima. Dziękuje panu za udział w obradach komisji.

Ad. 5

Przewodniczący Komisji, na dzisiejszym posiedzeniu komisji będziemy ponadto omawiali funkcjonowania przytuliska dla bezdomnych zwierząt w mieście Lublińcu. Witam pana Kazimierza Brandysa kompetentnego pracownika ZGKLiC w tym temacie i oddaje głos.

Kazimierz Grandys, faktycznie przytulisko można nazwać azylem. Stan przytuliska jest krytyczny, obiekt wymaga natychmiastowego remontu. Zwierzęta są przetrzymywane w złych warunkach w 6 boksach, a  obecnie mamy 12 psów. Kojce się rozpadają. Od 1996r nic się z przytuliskiem nie robi.

Radny Zygmunt Anczok, co z projektem budowy nowego schroniska lub modernizacji przytuliska?

Kazimierz Grandys, projekt budowy nowego schroniska to kwota około 1 miliona złotych co jest nie osiągalne dla budżetu miasta, modernizacja jest tańsza ale nie spełni wymogów sanitarnych.

Radny Zygmunt Anczok, czy modernizacja coś zmieni?

Kazimierz Grandys, oczywiście że zmieni, będą zbudowane nowe kojce oraz warunki bytowe zwierząt się polepszą. Faktycznie trzeba myśleć o takiej modernizacji, która pozwoli na etapową budowę schronisk dla zwierząt z prawdziwego zdarzenia. I tak np. trzeba pomyśleć o izbie chorych zwierząt, która jest konieczna przy każdym takim obiekcie. Wszystko się rozbija o środki finansowe których nie ma w budżecie nawet na modernizację a co dopiero na budowę nowego schroniska.

Przewodniczący Komisji, można pomyśleć o budowie schroniska przy udziale ościennych gmin przecież mają one podobne problemy z bezdomnymi zwierzętami. Z tego co wiem to niektóre gminy podrzucają bezdomne zwierzęta nam.  

Kazimierz Grandys, tak ma pan rację, ale trudno jest złapać kogoś na gorącym uczynku. Jak otrzymujemy zgłoszenie to jest już po fakcie i musimy takie zwierze dostarczyć do naszego przytuliska, bo znajduje się na naszym terenie.

Radny Zygmunt Anczok, wszystko się znowu rozbija o pieniądze.

Przewodniczący Komisji, z tego co wiem to na takie inwestycję można pozyskać środki zewnętrzne np. unijne. Warto się tym zainteresować.

Kazimierz Grandys, tak jest to jakaś droga.

Przewodniczący Komisji, proponuję aby ponownie wystosować wniosek o zapewnienie w budżecie 30 tysięcy złotych na modernizację przytuliska oraz rozpoznanie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel. Wniosek został przyjęty przez Komisję jednogłośnie.

Ad 6.    

Przewodniczący Komisji, składam wniosek w przedmiocie fotoradaru, w związku z tym że pojawiła się propozycja zakupu, ale do chwili obecnej nie został zakupiony, ponadto zapada się ulica Moniuszki i Wyspiańskiego co wymaga sprawdzenia.

Radny Zygmunt Anczok, składam wniosek o sprawdzenie dróg w technologii recyklingu w mieście, gdyż są w złym stanie i wymagają przeglądu oraz napraw.

Przewodniczący Komisji, w rejonie ulicy Szramka za przejazdem kolejowym są drogi nie utwardzone do pół, wnioskuję o utwardzenie tych dróg np. w technologii recyklingu, podobnie w rejonie boiska na Stablowie gdzie też takie drogi do pół występują,

Przewodniczący Komisji, na posiedzeniu komisji witamy pana Komendanta Straży Miejskiej, proszę o informację na temat radaru który miał zostać zakupiony

Komendant Straży,  była propozycja zakupu fotoradaru, ale to nie jest prosta sprawa, potrzebna są środki na ten cel, których w budżecie miasta nie ma. Prócz tego sama procedura zakupu i certyfikacji fotoradaru jest skomplikowana. Na chwilę obecną  odstąpiono od pomysłu zakupu fotoradaru.

Przewodniczący Komisji, czy mają Państwo w tej materii jeszcze jakieś sprawy które wymagają omówienia.  Jeżeli nie to był to ostatni punkt posiedzenia. Dziękuję za przybycie.    

   

            

 

                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                           

                                                                                              Jan Springwald

Protokołował

Tomasz Kucharski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 15/08 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności odbytego w dniu 19 marca 2008r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:11.02.2009 10:16
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:20