Protokół

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 22 sierpnia 2007r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Zatwierdzenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.      Zapoznanie się ze stanem inwestycji zaplanowanych na 2007r. – kontynuacja.

5.      Sprawy bieżące.

Ad 1. Posiedzenie otwarła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Radna Maria Dmitriew. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne.

Ad 2. Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad 3. Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty bez uwag.

Ad 4. Komisja kontynuowała zapoznawanie się ze stanem inwestycji realizowanych w 2007r.

Na tym posiedzenie zakończono.

                                                                         Podpisy Komisji:

1.      M. Dmitriew

2.      I. Janic

3.      D. Lampka

4.      L. Ligowski

5.      J. Orszulak .

6.      A. Prządło

7. J. Springwald

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 22 sierpnia 2007r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:10.02.2009 13:01
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 09:22