Protokół Nr 24/08

z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki

odbytego w dniu 29 października 2008r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały na sesję Rady Miejskiej.

 

Ad 1. Posiedzenie otwarła Przewodnicząca Komisji Renata Pilawa. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne.

 

Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz sposobów ich przyznawania.

  Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, że proponuje się następujące poprawki:

- podwyższenie kwot świadczeń zdrowotnych,

- dopuszczenie możliwości korzystania z prywatnego samochodu osobowego w celu

  dojazdu na zabiegi,

- zwiększenie liczby posiedzeń komisji (co najmniej raz na kwartał)

W prowadzenie tych zmian jest korzystne dla wnioskodawców, daje również możliwość pełniejszego wykorzystania środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną.

 

Na tym posiedzenie zakończono.

 

Protokołowała:                                                                       Przewodnicząca Komisji

 

B. Kościelna                                                                                Renata Pilawa

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 24/08 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki 29.10.2008 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:09.02.2009 14:09
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:53