Protokół Nr 19/08

z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki

odbytego w dniu 19 czerwca 2008r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Zatwierdzenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.      Informacja nt. zabezpieczenia letniego wypoczynku dzieci i młodzieży        (w tym dzieci z rodzin biednych i patologicznych).

5.      Sprawy bieżące.

Ad 1. Posiedzenie otwarła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Renata Pilawa. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne.

Ad 2. Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad 3. Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4. Pani Aleksandra Stachowiak Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła informację nt. letniego wypoczynku dzieci.

Poinformowała, że MOPS jak co roku otrzymał nieodpłatne miejsca na kolonie dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z najuboższych rodzin.

-         5 miejsc w Ośrodku Wczasowym w Łazach k/Koszalina

-         10 miejsc w Wapiennicy k/Bielska Białej.

Zajęcia otwarte realizować będzie świetlica „Mrowisko”, w której prowadzone będą:

zajęcia integracyjne – wdrażanie do zgodnego współżycia i współdziałania

w grupie,

zajęcia multimedialne,

zajęcia sportowo-sprawnościowe na świeżym powietrzu,

zajęcia plastyczne,

zajęcia edukacyjne,

zajęcia kulinarne,

zajęcia z biblioterapii – czytanie wierszy, kalmbury bajkowe, rozwiązywanie krzyżówek bajkowych,

zajęcia profilaktyczne pt. „Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach” – ćwiczenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy,

zajęcia fotograficzne – wykonywanie zdjęć, nauka obróbki zdjęć cyfrowych

w programie komputerowym.

Organizowane będą także dyskoteki dla najmłodszych, rajdy rowerowe

z ogniskiem, wyjścia do parku (kąpiele, zabawy na placu zabaw, turnieje siatkówki plażowej), wycieczki autokarowe, a także tygodniowy obóz wędrowny.

              Dzieci codziennie otrzymują ciepły posiłek lub suchy prowiant na wycieczki.

              Radna Renata Pilawa dodała, że również Miejski Dom Kultury oraz Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna oferują zajęcia dla dzieci i młodzieży

w czasie wakacji.

              Pani Aleksandra Stachowiak odpowiadając na pytanie radnych odnośnie faktycznych potrzeb wyjaśniła, że na kolonie jest więcej chętnych. Starają się wybrać dzieci z najtrudniejszych środowisk, natomiast w świetlicy prowadzone są turnusy dwutygodniowe.

              Przewodnicząca Komisji podziękowała Pani Kierownik MOPS za złożoną infromację.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:                                                           Przewodnicząca Komisji

B. Kościelna                                                                       Renata Pilawa

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 19/08 Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 19 czerwca 2008r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:09.02.2009 13:50
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:51