Protokół Nr 16/08

z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki

odbytego w dniu 25 marca 2008r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Zatwierdzenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.      Działalność Świetlicy Środowiskowej „Mrowisko”.

5.      Sprawy bieżące.

Ad 1. Posiedzenie otwarła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Radna Renata Pilawa. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne.

Posiedzenie odbyło się Świetlicy Środowiskowej „Mrowisko”.

Ad 2. Porządek posiedzenia został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad 3. Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4. Działalność Świetlicy Środowiskowej „Mrowisko” przedstawiłą Pani Aleksandra Stachowiak Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wychowawczyni Pani Agnieszka Wychowska (wg Regulaminu Świetlicy).

Radni obserwowali między innymi zajęcia plastyczne i sportowe.

Zobaczyli pomieszczenia należące do Świetlicy i ocenili, że są urządzone estetycznie i kolorowo.

Stwierdzili, że Świetlica w mieście jest bardzo potrzebna, zaspokaja potrzeby dzieci i młodzieży pomagając im zagospodarować wolny czas po zajęciach szkolnych lub w czasie ferii i wakacji.

Ad 5. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie współdziałania Miasta Lublińca i Miasta Teruel.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:                                                           Przewodnicząca Komisji

B. Kościelna                                                                       Renata Pilawa

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół 16/08 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 25.03.2008 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:09.02.2009 13:46
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:50