Protokół Nr 11/07

z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki

odbytego w dniu 29 października 2007r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Zatwierdzenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.      Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

5.      Sprawy bieżące.

Ad 1. Posiedzenie otwarła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Radna Renata Pilawa. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne.

Ad 2. Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad 3. Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4. – Regulamin Organizacyjny M-PBP:

Pani Joanna Huć Dyrektor M-PBP wyjaśniła, że osoba zatrudniona dotychczas w zlikwidowanej filii nr 6 wyraziła zgodę na przyjęcie stanowiska instruktora w M-PBP, by mogła rozpocząć pracę od 1 listopada koniecznym

jest zmiana Regulaminu Organizacyjnego, by utworzyć takie stanowisko.

              Radny Roman Marciniak pyta kto decyduje o zakupie książek?

              Pani Dyrektor wyjaśniła, że o zakupie książek decyduje księgarnia

i wypożyczalnia, ponieważ oni najlepiej orientują się jakie jest zapotrzebowanie

i na jakie książki.

Dodała, że jest problem z wjazdem do księgarni, ponieważ brama wjazdowa jest ciągle zastawiana przez parkujące samochody.

              Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

-         Program współpracy z organizacjami pozarządowymi:

Pan Sebastian Majdzik Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu

i Turystyki wyjaśnił, że przedstawiony projekt Programu został opracowany

w celu sprecyzowania zakresu współdziałania na zasadzie partnerstwa oraz określa reguły współpracy.

Dodał, że Program został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi miasta Lublińca.

              Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

                                                 

- podatki lokalne:

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z pytaniem czy członkowie Komisji mają uwagi co do przedstawionych projektów uchwał dotyczących podatków lokalnych. Jednocześnie przypomniała, że wysokość stawek podatkowych pozostaje na tym samym poziomie co w roku 2007.

              Radny Roman Marciniak ma wątpliwości czy właściwym jest pozostawianie wysokości podatków na tym samym poziomie. Obawia się, że może okazać się, że w którymś roku trzeba będzie podatki drastycznie podnieść.

              Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał.

Ad 5. Radny Zygmunt Anczok poinformował, że wzrosnąć mają opłaty za wywóz śmieci.

              Radny Roman Marciniak wyjaśnił, że o ile mu wiadomo wzrosły opłaty za ochronę środowiska, a co za tym idzie opłaty na wysypisku śmieci.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:                                                           Przewodnicząca Komisji

B. Kościelna                                                                       Renata Pilawa

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokól nr 11/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 29.10.2007 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:09.02.2009 13:07
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:48