ZARZĄDZENIE NR 12/04

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 10 LUTEGO 2004 ROKU


w sprawie: układu wykonawczego budżetu miasta na 2004 rok


Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 126 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ) z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1


1. Ustala się układ wykonawczy budżetu miasta na 2004 rok w zakresie dochodów:

- na zadania własne – załącznik Nr 1,

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – załącznik Nr 2,

- na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 3

- na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 4.


2. Ustala się układ wykonawczy budżetu miasta na 2004 rok w zakresie wydatków:

- na zadania własne – załącznik Nr 5,

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – załącznik Nr 6,

- na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 7

- na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 8.


3. Ustala się układ wykonawczy budżetu miasta na 2004 rok w zakresie planu wydatków budżetowych z podziałem na jednostki organizacyjne miasta, prowadzące odrębną księgowość dla jednostek budżetowych:

- Urząd Miasta – załącznik Nr 9,

- Zespół Obsługi Placówek Oświatowych – załącznik Nr 10,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – załącznik Nr 11.


§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 12/04 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 lutego 2004 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta na 2004 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Ewa Kaczmarczyk
Data publikacji:20.02.2004 11:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jolanta Bryś
Data aktualizacji:14.11.2011 15:04