Informacja o stanie załatwianych spraw można uzyskać  pod numerem telefonu (34) 3530-100.

Katalog Kart Usług, który zawiera większość załatwianych spraw w Urzędzie Miejskim oraz odpowiednie formularze dostępne są pod adresem: http://lubliniec.eu/katalog-uslug

Platforma usług elektronicznych świadczonych przez urząd:  https://eurzad.lubliniec.pl

Elektroniczna Skrytka Podawcza ePUAP na platformie epuap.gov.pl : adres:  /umlubliniec/skrytka


 

 

 

 

Informacja dla osób niesłyszących

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu ( na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.)  się mogą załatwić sprawę przy pomocy osoby towarzyszącej , którą może być każdy kto skończył 16 lat i został przez Ciebie wybrany. Zadaniem tej osoby będzie pomoc w załatwieniu sprawy w Urzędzie;

Dodatkowo możesz skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania spraw w Urzędzie. Jeśli zamierzasz skorzystać z usług tłumacza, musisz wypełnić formularz, który znajduje się na stronie internetowej pod linkiem INFORMACJA DLA OSÓB O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH Lubliniec i zgłosić nam ten fakt w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowaną wizytą w Urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych;

Zgłoszenia możesz dokonać wybierając jedną z poniższych form:

  1. faksem pod numerem: +48 (34) 353 01 05
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: um@lubliniec.pl,
  3. za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP:             /umlubliniec/skrytka,
  4. listownie na adres: Urząd Miejski w Lublińcu ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec.

Usługa tłumacza dla osób ze szczególnymi potrzebami jest bezpłatna.

 

 

 

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje o załatwianiu spraw
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Piotr Ozga
Data publikacji:10.02.2004 14:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Mariusz Koziński
Data aktualizacji:15.12.2022 11:47