Informacja o stanie załatwianych spraw można uzyskać  pod numerem telefonu (34) 3530-100.


Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do:

Załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej

Zgodnie z zapisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się istnieje możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

Ponadto Urząd umożliwia dostęp do środków wspierających komunikowanie się (kontakt poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłanie faksów) oraz zapewnia możliwość korzystania z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

Urząd Miejski zapewnia również bezpłatny dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usług tłumacza języka migowego ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN), do tut. Urzędu, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie to może być dokonane w następującej formie:

  • e-mail: um@lubliniec.pl

  • fax: 34 / 353 01 05

  • tel. (korzystając z pomocy osoby przybranej): 34/ 353-01-00

  • podanie złożone w Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7a.

 

Formularz zgłoszenia dostępny jest w Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7a oraz na stronie internetowej www.lubliniec.pl w zakładce „INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH”.

Na podstawie art. 14.1 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania Organ administracji publicznej udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.).

 

Katalog Kart Usług,który zawiera większość załatwianych spraw w Urzędzie Miejskim oraz odpowiednie formularze dostępne są pod adresem: http://lubliniec.eu/katalog-uslug

Platforma usług elektronicznych:  https://eurzad.lubliniec.pl

Elektroniczna Skrytka Podawcza ePUAP na platformie epuap.gov.pl : adres:  /umlubliniec/skrytka

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje o załatwianiu spraw
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Piotr Ozga
Data publikacji:10.02.2004 14:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Mariusz Koziński
Data aktualizacji:08.04.2022 14:05