Uchwała Nr 221/XVI/03

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 29 grudnia 2003r.w sprawie wystąpienia ze skargą na rozstrzygnięcie nadzorcze
Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 1 oraz

art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala, co następuje:§ 1Złożyć skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 5 grudnia 2003r.

Nr PN-N-0911/463/03 Wojewody Śląskiego w sprawie stwierdzenia nieważności niektórych postanowień uchwały Rady Miejskiej

w Lublińcu Nr 185/XIV/03 z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lublińca.§ 2Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 221/XVI/03 z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie wystąpienia ze skargą na rozstrzygnięcie nadzorcze
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:07.01.2004 17:05
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 14:17