UCHWAŁA NR 210/XVI/03

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

Z DNIA 29 GRUDNIA 2003R.


w sprawie pokrycia deficytu budżetowego 2003 rokuRada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art.112 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm. ) u c h w a l a, co następuje:


§ 1


Dokonać pokrycia deficytu występującego w budżecie 2003r. kredytem w rachunku bieżącym.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 210/XVI/03 z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie pokrycia deficytu budżetowego 2003 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:07.01.2004 16:16
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 14:15