Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.

Komisje stałe działają w oparciu o roczny plan pracy przedłożony w terminie do 31 stycznia każdego roku.

Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami organów stanowiących innych jednostek samorządu terytorialnego, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.

Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.

Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują Radzie i Burmistrzowi.

Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, koordynujący prace komisji Rady, mogą zwołać posiedzenia komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania.

1. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji.

2. Komisje pracują na posiedzeniach.

3. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz w roku przedstawiają sprawozdania z działalności komisji.

Przewodniczący komisji doraźnych przedstawiają na sesji Rady sprawozdanie z działalności komisji niezwłocznie po zakończeniu pracy.

 

W załączeniu regulamin pracy Komisji Rady Miejskiej w Lublińcu

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Regulamin pracy Komisji Rady Miejskiej w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:11.08.2008 15:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:11.08.2008 17:21