1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie udziału w nim co najmniej 3 radnych.

2. Powstanie klubu musi zostać zgłoszone Przewodniczącemu.

3. W zgłoszeniu podaje się:

1) nazwę klubu,

2) listę członków,

3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest zobowiązany do poinformowania o tym Przewodniczącego.

Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.  Przewodniczący prowadzi rejestr klubów.

Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.

Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwały ich członków.

Kluby podlegają rozwiązaniu gdy liczba ich członków spadnie poniżej trzech.

Pracę Klubów organizują ich przewodniczący, wybierani przez członków Klubów.

Kluby uchwalają własne regulaminy. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Miasta.

Przewodniczący klubów są zobowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu.

Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.

Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swoich przedstawicieli.

Na wniosek przewodniczących klubów, Burmistrz zobowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

 

Podział Klubów Radnych Rady Miejskiej w Lublińcu:

I. Klub Radnych  „KWW Forum Prawicy”:

 1. Marek Karpe – Przewodniczący Klubu
 2. Roman Marcinak – członek
 3. Jan Springwald – członek

II. Klub Radnych „Samorząd Lubliniecki”

 1. Ryszard Kozok – Przewodniczący Klubu
 2. Wieńczysława Surma – członek
 3. Maria Dmitriew – członek
 4. Wojciech Jędryka – członek
 5. Alfred Prządło – członek

III. Klub Radnych „Platformy Obywatelskiej Ziemi Lublinieckiej”

 1. Zygmunt Anczok – Przewodniczący Klubu
 2. Iwona Janic – członek
 3. Gabriel Podbioł - członek   

IV. Klub Radnych „Porozumienie Samorządowe Ziemi Lublinieckiej”

 1. Wojciech Graca – Przewodniczący Klubu
 2. Jadwiga Kandora – członek
 3. Leszek Ligowski - członek
 4. Danuta Lampka – członek
 5. Janusz Kopycie - członek

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podział Klubów Radnych Rady Miejskiej w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:11.08.2008 13:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak