Informacje podstawowe i kontaktowe

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Mieście. 

Ustawowy skład Rady wynosi 21 radnych. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz poprzez Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady. Burmistrz i komisje pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

Wewnętrzna struktura Rady to:

1) Przewodniczący,

2) Dwóch lub trzech Wiceprzewodniczących,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Komisje stałe,

5) Doraźne komisje do określonych zadań.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lublińcu  - Piotr Półtorak

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu – Ryszard Kozok

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu – Jan Springwald

 

Kompetencje:

1. Przewodniczący organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.

2. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący koordynują z ramienia Rady prace komisji.

3. Do zadań Przewodniczącego w zakresie organizacji pracy Rady należy w szczególności:

1) organizowanie sesji Rady poprzez zapewnienie prawidłowego przebiegu procedury podejmowania uchwał i kierowania projektów do zaopiniowania przez komisje i kluby radnych,

2) reprezentowanie Rady, informowanie o wynikach prac Rady i komisji,

3) kierowanie skarg należących do właściwości Rady do zbadania przez komisję właściwą ze względu na przedmiot skargi,

4) nadzorowanie terminowej realizacji planu kontroli i udzielanie upoważnień członkom zespołów kontrolnych,

5) wnioskowanie do Rady o udzielenie wytycznych lub dokonanie oceny prac komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej oraz jego Zastępcy przyjmują osoby zainteresowane w każdy poniedziałek w godz. 13.30 – 16.30 w Biurze Rady Miejskiej w Lublińcu  ( I piętro Urzędu Miejskiego w Lublińcu, pok. nr 10) tel: (034) 353 – 01 – 00 (wew. 108 i 109)

Kontakt z Radnymi Rady Miejskiej w Lublińcu, można uzyskać w  Biurze Rady Miejskiej w Lublińcu ( I piętro Urzędu Miejskiego w Lublińcu pok. nr 10) tel: (034) 353 – 01 – 00 (wew. 108 i 109) lub e-mail:  biuro@rada.lubliniec.pl

Obsługa działalności Rady sprawuje Biura Rady Miejskiej w Lublińcu, w składzie:

 

 

Tomasz Kucharski – inspektor

Andżelika Luba-referent

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje podstawowe i kontaktowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.08.2008 12:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż