ZARZĄDZENIE NR 191/03


BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA


Z DNIA 10 GRUDNIA 2003 ROKUw sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej miasta na 2004 rok

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.121 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. – o finansach publicznych (Dz.U.z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn.zm.) p o s t a n a w i a, co następuje:


§ 1


Przyjąć projekt uchwały budżetowej miasta na 2004 rok wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego, stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Projekt uchwały budżetowej na 2004 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego przekazać Radzie Miasta Lublińca oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 191/03 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej miasta na 2004 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:07.01.2004 13:06
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Admin Admin
Data aktualizacji:21.01.2004 13:35