Uchwała Nr 207/XV/03

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 28 listopada 2003r.


w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lublińcu kontroli
Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala, co następuje:
§ 1Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lublińcu przeprowadzenie kontroli w następującym przedmiocie „Budowa wodociągu w Kokotku”.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 207/XV/03 z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lublińcu kontroli
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:01.12.2003 15:14
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 14:14