Uchwała Nr 206/XV/03

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 28 listopada 2003 r.w sprawie rozpatrywania skargi złożonej przez Pana Janusza Michnę.
Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala, co następuje:§ 1


  1. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego uznano wniesioną skargę przez Pana Janusza Michnę dotycząca niewłaściwego sposobu gospodarowania nieruchomością gminną Nr 2019/151 za nieuzasadnioną.


  1. Uzasadnienie faktyczne i prawne zawiera załącznik do niniejszej uchwały.


 

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 206/XV/03 z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie rozpatrywania skargi złożonej przez Pana Janusza Michnę
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:01.12.2003 15:12
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 14:14