ZARZĄDZENIE 47/2003


BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA


Z DNIA 21 MARCA 2003 ROKUw sprawie : sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2002 rokBurmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku - o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148)

zarządza , co następuje:


§1


Przedstawia się Radzie Miejskiej w Lublińcu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2002 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.


§2


Sprawozdanie o którym mowa w §1 podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.


§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie 47/2003 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2002 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:24.11.2003 15:06
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jolanta Bryś
Data aktualizacji:24.11.2003 15:24