Wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublińca: Śródmieście i Południowa Część Miasta

Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 28 z dnia 18 lutego 2008r. poz. 625 – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 21 listopada 2007r. stwierdzający nieważność zaskarżonej przez Wojewodę Śląskiego Uchwały Nr 509/LVI/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2006r. w części określonej w § 3 ust.7 :

„Na terenach, w zakresie określonym w uchwale obowiązuje zakaz lokalizacji nowych stacji bazowych telefonii komórkowej, nadajników radiowych, telewizyjnych i radiolokacyjnych oraz rozbudowy wymienionych obiektów istniejących”.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublińca: Dzielnica Steblów położona pomiędzy liniami kolejowymi relacji Lubliniec-Fosowskie i Lubliniec-Kluczbork a północno-zachodnią granicą Gminy

Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 212 z dnia 19 grudnia 2007r. poz. 4579 – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 7 lutego 2007r. stwierdzający nieważność zaskarżonej przez Wojewodę Śląskiego i Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. w Warszawie Uchwały Nr 508/LVI/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2006r. w części określonej w § 3 ust.7 :

„Na terenach, w zakresie określonym w uchwale obowiązuje zakaz lokalizacji nowych stacji bazowych telefonii komórkowej, nadajników radiowych, telewizyjnych i radiolokacyjnych oraz rozbudowy wymienionych obiektów istniejących”.

Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 52 z dnia 21 marca 2008r. poz. 1146 – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 21 listopada 2007r. stwierdzający nieważność zaskarżonej przez Wojewodę Śląskiego Uchwały Nr 510/LVI/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2006r. w części określonej w § 3 ust.7 :

„Na terenach, w zakresie określonym w uchwale obowiązuje zakaz lokalizacji nowych stacji bazowych telefonii komórkowej, nadajników radiowych, telewizyjnych i radiolokacyjnych oraz rozbudowy wymienionych obiektów istniejących”.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w spr. zaskarżonych planów zagosp. przestrzennego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Ewa KOZŁOWSKA
Data publikacji:28.04.2008 14:58
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Ewa KOZŁOWSKA
Data aktualizacji:19.05.2008 14:51