Uchwała Nr 184/XIV/03

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 30 października 2003r.w sprawie zmian w organizacji i funkcjonowaniu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu


Działając na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), w związku z art. 58 ust.2 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz 329 z późn. zm. )

Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:


§ 1


Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu przy ul. Sądowej 9 funkcjonuje w charakterze sześcioletniej publicznej szkoły podstawowej.


§ 2


Zasięg terytorialny ( obwód ) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 184/XIV/03 z dnia 30 października 2003 roku w sprawie zmian w organizacji i funkcjonowaniu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:06.11.2003 11:36
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 14:01