U C H W A Ł A N R 181/XIV/03


RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU


Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2003 ROKU
w sprawie przyznania Burmistrzowi Miasta Lublińca dodatku specjalnego
Rada Miejska w Lublińcu, działając na podstawie art.4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1593 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych
w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U.Nr 33, poz.264) u c h w a l a, co następuje:


§ 1


Przyznaje się Burmistrzowi Miasta Lublińca dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2003r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 181/XIV/03 z dnia 30 października 2003 roku w sprawie przyznania Burmistrzowi Miasta Lublińca dodatku specjalnego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:06.11.2003 10:19
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 13:10