Uchwała Nr 178/XIV/03

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 30 października 2003r.


w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego


Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 160 i art. 163 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) uchwala, co następuje:§ 1


W wyniku przeprowadzonych wyborów ławnikami zostali:


do Sądu Okręgowego w Gliwicach:

Haberla Teresa

Kamieniak Janusz

Tokarski Edward


do Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w Gliwicach:

Wieczorek Katarzyna


do Sądu Rejonowego w Lublińcu:

Dłubała Grażyna

Grembecka Helena

Huć Zofia

Jerominek Roman

Jędrak Zygmunt

Jędryka Agnieszka

Krawczyk Krystyna

Małek Monika

Masoń Renata

Mastalirz Marian

Niwergol Ryszard

Ochman-Spiczak Cecylia

Olczyk Krzysztof

Opiełka Krystyna

Pluta Józef

Półtorak Piotr

Słocińska Krystyna

Słoma Maria

Stróżyk Piotr

Surma Wieńczysław

Ziółkowska Ewa


do Sądu Pracy Sądu Rejonowego w Lublińcu:

Bednarczyk Marian

Berbesz Marek

Broncel Anna

Drab Małgorzata

Gajda Roman

Grabińska Janina

Konieczna Edeltrauda

Kus Zyta

Okwieka Andrzej§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 178/XIV/03 z dnia 30 października 2003 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:06.11.2003 10:06
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 13:09