wersja do wydruku Jolanta Bryś 09.01.2008 09:40

ZARZĄDZENIE NR 303/2007 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 GRUDNIA 2007r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na I kwartał 2008 roku.

ZARZĄDZENIE  NR   303/2007

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA  31 GRUDNIA  2007r.

w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków

budżetu miasta  na I kwartał 2008 roku.

           Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.186 ust.5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.)  zarządza, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na I kwartał 2008r. zgodnie
z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję Skarbnika Miasta do realizacji wydatków budżetu miasta zgodnie z powyższym harmonogramem.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik  do Zarządzenia Nr  303/2007

Burmistrza Miasta Lublińca z dnia  31 grudnia 2007r.

WYSZCZEGÓLNIENIE

DOTYCZY

STYCZEŃ
 2008R.

LUTY

2008R.

MARZEC

 2008R.

RAZEM                         I KWARTAŁ 2008R.

1

2

3

4

5

6

DOCHODY

Urząd Miejski

3.809.978

2.630.766

3.396.246

9.836.990

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

10.540

10.520

10.520

31.580

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

101.000

104.000

107.000

312.000

Żłobek

9.730

9.230

9.430

28.390

Szkoła Podst. Nr 1

12.068

19.844

13.796

45.708

Szkoła Podst. Nr 3

4.400

6.800

4.400

15.600

DOCHODY RAZEM:

3.947.716

2.781.160

3.541.392

10.270.268

WYNAGRODZENIA I POCHODNE

Urząd Miejski

737.577

361.394

411.725

1.510.696

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

250.000

150.000

150.000

550.000

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

680.000

780.000

554.000

2.014.000

Żłobek

42.600

29.770

25.535

97.905

Szkoła Podst. Nr 1

362.169

255.924

217.521

835.614

Szkoła Podst. Nr 3

270.500

177.640

153.500

601.640

WYNAGRODZENIA I POCHODNE RAZEM:

2.342.846

1.754.728

1.512.281

5.609.855

POZOSTAŁE WYDATKI

Urząd Miejski

2.922.860

1.456.430

2.643.197

7.022.487

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

550.000

550.000

550.000

1.650.000

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

110.000

150.000

190.000

450.000

Żłobek

9.060

8.610

9.040

26.710

Szkoła Podst. Nr 1

60.299

56.075

51.377

167.751

Szkoła Podst. Nr 3

21.600

21.600

35.600

78.800

1

2

3

4

5

6

POZOSTAŁE WYDATKI RAZEM:

3.673.819

2.242.715

3.479.214

9.395.748

WYDATKI RAZEM:

6.016.665

3.997.443

4.991.495

15.005.603

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 303/2007 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 GRUDNIA 2007r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na I kwartał 2008 roku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.01.2008 09:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.02.2011 12:58 Edycja dokumentu (Jolanta Bryś)