Uchwała Nr 192/XX/07

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie zmian w składzie Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w Lublińcu.

          Działając na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

§  1

Powołać w skład Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Radnego Krzysztofa Gembałę.

§  2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 192/XX/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zmian w składzie Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w Lublińcu.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:07.01.2008 11:24
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:19.01.2011 09:31