wersja do wydruku Jolanta Bryś 04.01.2008 10:03

Zarządzenie Nr 299 /2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie rozłożenia na raty opłaty czynszu dzierżawnego za drugie półrocze Panu Pawłowi Osmańskiemu, zam....

                                                  Zarządzenie Nr  299 /2007

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 28 grudnia 2007

w sprawie rozłożenia na raty  opłaty czynszu dzierżawnego za drugie półrocze Panu Pawłowi Osmańskiemu, zam. Lubliniec ul. Jaworowa 52

                        Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz § 2 uchwały Nr 278/XXXIII/01 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności oraz wskazania organów do tego upoważnionych zarządzam, co następuje:

§ 1

1.       Wyrażam zgodę na rozłożenie na raty w 2008 r  opłaty za dzierżawę gruntu położonego w Lublińcu przy ul. Sobieskiego

2.       Kwota w wysokości  770,89 zł brutto została rozłożona na dziesięć rat  tj.:

I   rata   77,89 zł brutto do dnia        30.01.2008 r.

II rata   77,00  zł brutto do dnia         29.02.2008 r.

III rata  77,00 zł brutto do dnia          30.03.2008 r.

IV rata  77,00 zł brutto do dnia   30.04.2008 r

V rata   77,00 zł  brutto do dnia  30.05.2008 r

VI rata  77,00 zł  brutto do dnia  30.06.2008 r

VII rata 77,00 zł brutto  do dnia  30.07.2008 r

VIII rata 77,00 zł brutto  do dnia 30.08.2008 r

IX rata    77,00 zł brutto  do dnia  30.09.2008r

X rata     77,00 zł brutto  do dnia  30.10 2008r

3.       Powyższe umorzenie uzasadnia się tym ,iż Pan Paweł Osmański jest jedynym żywicielem rodziny. Ma na utrzymaniu żonę i dwie córki. Prowadzony przez niego pawilon handlowy w związku ze zmianą działalności  został zamknięty w miesiącu sierpniu br i nie przynosi zysków. 

                                                          

§  2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 299 /2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie rozłożenia na raty opłaty czynszu dzierżawnego za drugie półrocze Panu Pawłowi Osmańskiemu, zam....
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.01.2008 10:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.02.2011 13:00 Edycja dokumentu (Jolanta Bryś)