wersja do wydruku Jolanta Bryś 04.01.2008 09:44

ZARZĄDZENIE NR 292 / 07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 19 grudnia 2007 ROKU w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji ...

ZARZĄDZENIE NR 292 / 07

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 19 grudnia 2007 ROKU

w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lublińcu

         Na podstawie § 4 instrukcji inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 32/2002 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3.12.2002r. z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję inwentaryzacyjną do przeprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Lublińcu inwentaryzacji rocznej według stanu na dzień 31.12.2007r. w składzie:

1.       Adam Bielecki – Przewodniczący

2.       Joanna Wicher - Członek

3.       Aleksandra Furmann - Członek

4.       Krzysztof Becelewski - Członek

§ 2

Zadania i tryb pracy Komisji określa instrukcja inwentaryzacyjna stanowiąca załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Lublińca Nr 32/2002 z dnia 3.12.2002r.

§ 3

Tracą moc:

  1. Zarządzenie Nr 203/2006 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lublińcu.
  2. Zarządzenie Nr 273/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lublińcu.
  3. Zarządzenie Nr 285/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 grudnia 2007r. zmieniające Zarządzenie Nr 273/07 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23.11.2007r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lublińcu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 292 / 07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 19 grudnia 2007 ROKU w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.01.2008 09:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.02.2011 13:03 Edycja dokumentu (Jolanta Bryś)