wersja do wydruku Jolanta Bryś 04.01.2008 09:40

Zarządzenie Nr 291/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie: lokalizacji targowiska na terenie miasta Lublińca.

Zarządzenie Nr 291/2007

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 18 grudnia 2007r.

w sprawie: lokalizacji targowiska na terenie miasta Lublińca.

            Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 11, art. 30 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się lokalizację targowiska na części nieruchomości oznaczonej numerem działki 1503/260 karta mapy 2 obręb Lubliniec, zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2008 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 291/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie: lokalizacji targowiska na terenie miasta Lublińca.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.01.2008 09:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.02.2011 13:03 Edycja dokumentu (Jolanta Bryś)