wersja do wydruku Jolanta Bryś 11.12.2007 10:04

Zarządzenie Nr 284/2007 Burmistrza Miasta z dnia 04 grudnia 2007r. w sprawie odstąpienia od pobierania opłaty za rezerwację stanowiska handlowego na ...

                                                       Zarządzenie   Nr 284/2007

     Burmistrza Miasta

           z dnia 04 grudnia 2007r.

w sprawie odstąpienia od pobierania opłaty za rezerwację  stanowiska handlowego na targowisku miejskim w Lublińcu przy ul. Piłsudskiego.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3,ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142,poz. 1591z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Odstępuje się od poboru  na targowisku miejskim w Lublińcu przy ul. Piłsudskiego opłaty za rezerwację stanowiska handlowego od numeru 1 do numeru 120 do czasu wejścia w życie Uchwały Nr 173/XVIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 128/XVIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Targowisk w Lublińcu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 284/2007 Burmistrza Miasta z dnia 04 grudnia 2007r. w sprawie odstąpienia od pobierania opłaty za rezerwację stanowiska handlowego na ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.12.2007 10:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.02.2011 13:06 Edycja dokumentu (Jolanta Bryś)