wersja do wydruku Jolanta Bryś 11.12.2007 09:58

Zarządzenie Nr 282/07 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Częstochowskiej

Zarządzenie Nr 282/07

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 30 listopada 2007r.

w sprawie

 nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Częstochowskiej

                       

                        Działając w oparciu o art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy   z dnia 8 marca 1990 r.           o samorządzie gminnym  ( Dz.U.  z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.20 ust 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (  Dz.U.  z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.), zgodnie z uchwałą Nr 354/XXXIV/98 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 lutego 1998r. w sprawie zmiany uchwały   Nr 113/XI/95 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 9 czerwca 1995  w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu  na okres dłuższy niż trzy lata zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Nabyć na rzecz gminy Lubliniec nieruchomości gruntowe stanowiącą działki:

1/działka nr 1347/101 o pow. 0,0262 ha

2/działka nr 1348/101 o pow. 0,0344 ha  łącznie 0,0606 ha

z km 5 obręb Lubliniec, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu pod nr KW  9 557 jako własność  Pani Joanny Grzybek zam. Lubliniec, ul. Podmiejska 112 za cenę w wysokości 23.028,oo płatną jednorazowo w ciągu 30 dni licząc od dnia podpisania aktu notarialnego. Przedmiotowe działki  znajdują się w strefie Ujęcia wody Nr 3 i zajęte są przez  takie urządzenia jak: węzły zasuw i hydranty, które stanowią integralną część  sieci wodociągowej. Nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca  stanowią "tereny zaopatrzenia w wodę-symbol 78W" .

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 282/07 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Częstochowskiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.12.2007 09:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.02.2011 13:07 Edycja dokumentu (Jolanta Bryś)