wersja do wydruku Jolanta Bryś 11.12.2007 09:54

Zarządzenie Nr 280/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 280/2007

    Burmistrza Miasta Lublińca

 z dnia  30 listopada 2007r.

w sprawie:   podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości przeznaczonych          do sprzedaży.

                        Działając w oparciu o art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.             o samorządzie gminnym  ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 28 art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2004r.  Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Lublińcu  Nr 49/IV/02       z dnia 30 grudnia 2002r. zmieniająca uchwałę Nr 99/X/99 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 sierpnia 1999r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących własność miasta Lublińca ze zmianami i zarządzenia Nr 199/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 sierpnia 2007r. w sprawie ogłoszenia listy nieruchomości - lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży zarządzam, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Lublińca przeznaczonych do sprzedaży:

Lokal mieszkalny nr 18 o pow. 38,82 m2 w budynku przy ul. Paderewskiego 10, położony na działce nr 3171/64, km 6 obr. Lubliniec, o łącznej pow. 0,1950 ha, zapisanej w  księdze wieczystej nr CZ1L/00039755/0 jako własność miasta Lublińca,  

na rzecz  Pani Czesławy Szłapa.

Wartość lokalu  wynosi:     53.865,00 zł +obowiązująca stawka podatku VAT

Wartość ułamkowej części gruntu wynosi:   3.570,00 zł + obowiązująca stawka podatku VAT

Grunt oddaje się w użytkowanie wieczyste w ułamkowej części gruntu

Pierwsza opłata wynosi 25% wartości ułamkowej części gruntu

Opłaty roczne wynoszą 1% wartości ułamkowej części gruntu.

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca zatw. Uchwałą Rady Miejskiej Nr 510/LVI/06  z dnia 12 czerwca 2006 roku publik. W Dz. Urz. woj. śląskiego poz. 2444  teren oznaczony jest symbolem 172 MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 280/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.12.2007 09:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.02.2011 13:08 Edycja dokumentu (Jolanta Bryś)