wersja do wydruku Jolanta Bryś 11.12.2007 09:29

Zarządzenie Nr 275/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 listopada 2007 w sprawie umorzenia Polskiemu Związkowi Hodowców Gołębi Pocztowych w Lublińcu ...

                                                   Zarządzenie Nr  275/2007

                                                 Burmistrza Miasta Lublińca

                                                    z dnia 27 listopada 2007

w sprawie umorzenia Polskiemu Związkowi Hodowców Gołębi Pocztowych w Lublińcu   należności pieniężnej.

                        Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn.zm) oraz ust.1 pkt 6 i § 7 ust 1 pkt 1  uchwały  Nr 568/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania odraczania spłaty  lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje  się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności oraz wskazania organów do tego upoważnionych

(Dz. Urz. Województwa. Śląskiego Nr 142 ,poz.4028 z późn.zm)  zarządzam, co następuje:

§ 1

1.       Umarzam  Polskiemu Związkowi Hodowców Gołębi Pocztowych w Lublińcu należność pieniężną  w wysokości 329,53 zł , należności głównej oraz 2,39 zł odsetek z tytułu zaległego czynszu dzierżawnego za 2007r.

2.       Powyższe umorzenie uzasadnia się tym ,iż wskazany wyżej podmiot utrzymuje się wyłącznie z dobrowolnych składek członkowskich .W zdecydowanej części są to emeryci i renciści .Dlatego tez umorzenie zaległego czynszu dzierżawnego będzie dla nich dużą pomocą w realizowaniu ich celów statutowych.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 275/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 listopada 2007 w sprawie umorzenia Polskiemu Związkowi Hodowców Gołębi Pocztowych w Lublińcu ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.12.2007 09:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.02.2011 13:14 Edycja dokumentu (Jolanta Bryś)