wersja do wydruku Jolanta Bryś 11.12.2007 09:24

Zarządzenie Nr 274/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 listopada 2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. JAWOROWEJ ...

Zarządzenie Nr 274/2007

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 26 listopada 2007

w sprawie

przeznaczenia do sprzedaży  nieruchomości gruntowej położonej

w Lublińcu  przy ul. JAWOROWEJ

oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.

                        Działając w oparciu o art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy   z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz.U.  z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze  zm.), art. 13 ust.1, art. 28 oraz   art.35 ust.1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (  Dz.U.  z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.), zgodnie z uchwałą Nr 354/XXXIV/98 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 lutego 1998r. w sprawie zmiany uchwały   Nr 113/XI/95 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 9 czerwca 1995  w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu  na okres dłuższy niż trzy lata zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży   nieruchomość  gruntową położoną w Lublińcu

przy ul. JAWOROWEJ oraz podaje się do publicznej wiadomości wykaz  tej nieruchomości:

1/działka nr 1514/97 o powierzchni 0,0452 ha z km 4 obręb Lubliniec, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego pod nr 37 086 w Lublińcu jako własność Gminy Lubliniec.

Cena nieruchomości :             34.000,oo zł + 22 % podatku VAT

OPIS:

Działka położona jest przy ulicy Jaworowej w pośredniej  dla mieszkalnictwa jednorodzinnego części miasta, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren płaski o kształcie prostokąta. Dojazd drogą o nawierzchni utwardzonej.

Uzbrojenie pełne.

PLAN:

symbol  60 MN  – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej

                                                                       § 2

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.  z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia

10 stycznia 2008 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 274/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 listopada 2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. JAWOROWEJ ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.12.2007 09:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.02.2011 13:20 Edycja dokumentu (Jolanta Bryś)